ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ออกแบบวงจร PCB (หลายอัตรา ) 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC inprocess) 13,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต ( ด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์) LED DI... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ (QA Engineer ... 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างบริการ/ติดตั้ง (หลายอัตรา) 13,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.