ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพย์สิน สำนักบริหารอาคารและท... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โครงการ Chef's Kitchen - Beverage Manager ไม่ระบุ นนทบุรี
โครงการ Chef's Kitchen - Hostess ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โครงการ Chef's Kitchen - Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.