ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานการตลาด (ภาษาอังกฤษดี) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร iMTM (ภาษาอังกฤษดี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานประชุมสภาสถาบัน สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.