ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการหลักสูตร iMTM (ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยง สำนักบริหารอาคารและทรัพย์ส... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาดฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุ... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.