ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโรงงาน ด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานฝ่ายผลิต 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต(ประจำเพชรบูรณ์) ไม่ระบุ เพชรบูรณ์
นักเคมี ไม่ระบุ ลพบุรี
บริหารโรงงาน ประจำ จ.ลพบุรี ด่วน!! 15,000 ขึ้นไป เพชรบูรณ์
Total 37 lists.