ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการอาหารสัตว์ ไม่ระบุ ลพบุรี
ผู้จัดการ 25,000 - 29,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างาน 12,500 - 13,500 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำ จ.ลพบุรี... ไม่ระบุ ลพบุรี
เจ้าหน้าที่FoodScience 20,500 - 22,500 ลพบุรี
Total 36 lists.