ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ 9,500 ขึ้นไป ลพบุรี
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างาน (ประจำโรงงาน จ. เพชรบูรณ์ ด่วน!!) ไม่ระบุ เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่ Food science 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักสัตวบาล 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.