ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการ 25,000 - 29,000 ลพบุรี
หัวหน้าฝ่ายสรรหา-ว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่FoodScience 20,500 - 22,500 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่FoodScience (ป.โท) ประจำเพชรบูรณ์ 20,500 - 22,500 เพชรบูรณ์
นักวิชาการอาหารสัตว์ ด่วน!! 18,000 - 20,500 กรุงเทพมหานคร
Total 22 lists.