ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กร 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Account Payable Staff (ด่วน) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 39 lists.