ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Executive Secretary (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ (ตรวจสอบทรัพย์สิน) 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Financial Solution Advisor 40,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจ่ายเงิน 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบริการประกันชีวิต (Claim A... 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.