ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Admin Impost-Expost ฝ่ายงานTrade Finance 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
งานบริการทั่วไป ฝ่ายบริการระเบียบคำสั่งของธนาคาร 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Inter-bank Settlement /12000-15000 บาท 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Procurement Admin/ 25,000-30,000 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Admin support ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคคล /ทำงานจ... 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 330 lists.