ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างโฟล์คลิฟท์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า (ประจำยูนิคอร์ด 1 ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำยูนิคอร์ด 1) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เฮลเปอร์ (ประจำสามพราน) ไม่ระบุ นครปฐม
Total 38 lists.