ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างระบบปรับอากาศ ประจำยูนิคอร์ด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน MOU ประจำ UC-2 ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เฮลเปอร์ (ประจำสามพราน) ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสามพราน) ไม่ระบุ นครปฐม
ซุปเปอร์ไวเซอร์ QC Lab ไม่ระบุ นครปฐม
Total 39 lists.