ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธรุการฝ่ายบุคคล 13,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (ประจำจังหวัด ชลบุรี) 24,000 ขึ้นไป ชลบุรี
Sales Executive ประจำจังหวัด ชลบุรี ไม่ระบุ ชลบุรี
Sales Executive 23,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.