ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า - จัดส่ง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์ 15,000 - 17,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต 9,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเงินเดือน ( payroll )ด่วนมาก ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่Graphic ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 34 lists.