ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคลังสินค้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรฝ่ายผลิต (IND) 12,000 - 15,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขายงานโครงการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เลขานุการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ไม่ระบุ นครปฐม
Total 35 lists.