ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชี 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.