ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานขาย (ขับรถบรรทุก 6 - 10 ล้อ) 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ Call Center (สำนักงานใหญ่) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำภาคเหนือ 18,000 - 25,000 เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำภาคใต้ 18,000 - 25,000 พังงา
Total 34 lists.