ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรซ่อมบำรุง 16,000 ขึ้นไป สระบุรี
ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า 10,500 - 11,500 สระบุรี
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ 16,000 ขึ้นไป สระบุรี
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 29 lists.