ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล ไม่ระบุ สระบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ สระบุรี
วิศวกรซ่อมบำรุง 16,000 ขึ้นไป สระบุรี
ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า 10,500 - 11,500 สระบุรี
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ 16,000 ขึ้นไป สระบุรี
Total 29 lists.