ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ กทม.2 อัตรา สระบุรี 2 อ... ไม่ระบุ สระบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ (กทม. ซอยอารีย์5 ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล ไม่ระบุ สระบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ สระบุรี
วิศวกรซ่อมบำรุง 16,000 ขึ้นไป สระบุรี
Total 29 lists.