ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เภสัชกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ตรวจการพยาบาล ประจำโรงพยาบาลพญาไท 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉิน ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 * ด่... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ NICU ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 36 lists.