ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อเวชภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ (รพ.เปาโล พหลโยธิน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ (รพ.เปาโลเกษตร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด (รพ.เปาโล เกษตร) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.