ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉิน ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 * ด่... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ NICU ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (รพ.เปาโล พหลโยธิน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 44 lists.