ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉิน ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 * ด่... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด ประจำโรงพยาบาลพญาไท3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ NICU ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ OPD รพ.พญาไท 3 ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล แผนกจ่ายกลาง (โรงพยาบาลพญาไท... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.