ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Marketing Online 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (เอกสารสัญญา) HR Administrato... 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Air-Time เจ้าหน้าที่รับชำระค่าบริการ Shop Dtac (Bi... 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
PC ขายโทรศัพท์มือถือ ประจำพื้นที่ภาคเหนือ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Air-Time เจ้าหน้าท่ีรับชําระค่าบริการ Shop Dtac (M... 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.