ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานเอกสารกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
(สัญญาจ้าง 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.)เจ้าหน้าที่ประจำหน่... ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่งานประชุมสภาสถาบัน สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานแผนกลยุทธ์ สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 30 lists.