ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สิน/อาวุโส - TBR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - FAD ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี) ไม่ระบุ ราชบุรี
พนักงานกะหมักส่า - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี) ไม่ระบุ ราชบุรี
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบมาตรฐานคุณภาพ - สายการผลิตสุร... ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
Total 74 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |