ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างด่วนมาก 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (INTERIOR) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟรแมน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Assistant Sales Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
sale ด่วนมาก!! 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.