ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
sale ด่วนมาก!! 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Shop Drawing ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Interior Design ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (INTERIOR) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟรแมน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.