ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Dot Net System Analyst ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
COBOL Programmer / COBOL System Analyst ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
MIS Report Developer and Analyst 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Accountant (พนักงานบัญชี) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Corporate Counselor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 28 lists.