ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรม (ที่ปรึกษาการจัดทำโครงงาน... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ สาขาการจัดการธุรกิจ... ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คณะบริหารธุรกิจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Programmer คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 37 lists.