ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ IT Research and Innovation Development ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางหน่วยการเรียนทางไกล คณะบริหารธุ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายหลักสูตร โครงการ Food Academy ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 25 lists.