ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด PIM SMART (ภาษาอังกฤษดี) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกงานนักศึกษา สาขาการจัดกา... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ -Web Application ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(PI) สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 36 lists.