ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่FoodScience 20,500 - 22,500 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานฝ่ายผลิต 13,000 - 16,000 ลพบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำ ลพบุรี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 44 lists.