ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Graphics Designer 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/การตลาด (ด่วน) 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 39 lists.