ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยส่วนตัวของผู้อำนวยการ 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
HRD officer (KPIs) 20,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Service / Telesales (ติดBTSกรุงธนบุรี)ฐาน... 25,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Telesales ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (ติดสถานีBTSกรุงธนบุ... 25,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Service (Outbound) ประจำสาขาไทยศรี ติดBT... 19,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 65 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |