ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Business Analyst BO-UQYPS-CJJCJ 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Team Lead - SAP Application (FI Module) BO-UQYPS-C... 100,000 - 150,000 กรุงเทพมหานคร
.NET Programmer (VB6, VB.Net, C#.Net) BO-TSSWV-CJJ... 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Mobile / Software Design Engineer (PHP, Java) BO-U... 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Business Analyst / System Analyst BO-TSSWV-CJJCF 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 31 lists.