ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Supervisor QC (ประจำยูนิคอร์ด 1) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟ้ฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างคุมบอยเลอร์ ประจำยูนิคอร์ด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างซีมเมอร์ ประจำยูนิคอรด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ นครปฐม
Total 30 lists.