ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Thermal Process (ประจำยูนิคอร... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างซีมเมอร์ ประจำยูนิคอรด 2 ศรีเมือง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Asst Department Manager RD (ประจำยูนิคอร์ด 1) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 40 lists.