ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรอาคาร (ประจำที่มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก) ไม่ระบุ นนทบุรี
Programming Scheduler (จัดผังรายการ Mono 29) ไม่ระบุ นนทบุรี
Web Programmer/ Web Developer ไม่ระบุ นนทบุรี
Sr. Business Development ไม่ระบุ นนทบุรี
Acquisition / จัดหาภาพยนตร์ต่างประเทศ (Film Busine... ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 39 lists.