ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเอกสาร 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยพนักงานขาย (ขับรถบรรทุก 6 - 10 ล้อ) 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเครดิต (กรุงเทพ) (ด่วนมาก !!!) 16,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำภาคกลาง 18,000 - 25,000 ฉะเชิงเทรา
พนักงานขายประจำภาคอีสาน 18,000 - 25,000 อุดรธานี
Total 33 lists.