ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพ OPD รพ.พญาไท 3 ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล แผนกจ่ายกลาง (โรงพยาบาลพญาไท... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับโทรศัพท์ (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลประกันสัมพันธ์(UR Nurse)/ ประจำพญาไท 3 ***ด่... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤตICU ( โรงพยาบาลพญาไท3... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 33 lists.