ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน(PI) สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน สำนักแนะแนวและรับสมัคร(เดิ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิต ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จนท.ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษาฯ สาขาเทคโนโลยีสารสนเท... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร(ภาษาอ... ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 30 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |