ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่แนะแนวและรับสมัคร(ภาษาอังกฤษดี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร iMTM (ภาษาอังกฤษดี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จนท.ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษาฯ สาขาเทคโนโลยีสารสนเท... ไม่ระบุ นนทบุรี
Programmer คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรม (ที่ปรึกษาการจัดทำโครงงาน... ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 32 lists.