ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - TBR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนขนส่ง - TBR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ แผนกธุรการ - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุร... ไม่ระบุ ราชบุรี
พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุ... ไม่ระบุ ราชบุรี
Supervisor - ทรัพยากรน้ำและบำบัดน้ำเสีย สายการผลิต... ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Total 73 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |