ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.การตลาดประชาสัมพันธ์ HR Excellence Center ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้(ผลิตสื่อ) สำนักอธิการบ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ภาษาอังกฤษดี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานสำนักงาน ศูนย์นวัตกรรม ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 39 lists.