ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เลขากรรมการบริษัท ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ BOI ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 35 lists.