ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Account Receivable Senior officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Account Payable officer 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคล(เริ่มงานได้ทันที) 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Account Receivable Staff 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 33 lists.