ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 17,500 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ(ด่วน) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สโตร์ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กร 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 43 lists.