ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสาขา (BranchTraining Officer) --... 17,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
System Operator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์ขอนแก่น ** ด่วน ** 8,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
System Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Branch Maintenance เจ้าหน้าที่บริหารงานซ่อมบำรุงสา... 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 40 lists.