ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ (รพ.เปาโล รังสิต) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการแผนกบัญชี (รพ.เปาโล เกษตร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Call Center (รพ.พญาไท 3) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (รพ.พญาไท 2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาอังกฤษ (รพ.พญาไท 1) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.