ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่งานแผนกลยุทธ์ สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ นนทบุรี
นักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายงานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรั... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 38 lists.