ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน ส่วนงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับว... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล(ทำเงินเดือน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฯ(งานโครงการ)**ด่วนมาก** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 60 lists.