ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานหน้าร้าน ประจำพื้นที่ภาคเหนือ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานหน้าร้าน ประจำพื้นที่ภาคใต้ 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานหน้าร้าน ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน - ขาจ่าย 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 42 lists.