ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าสาขา ประจำ Shop Dtac (Big C พระราม 4) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์) ประจำสาขา Shop Dta... 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Marketing Online 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (เอกสารสัญญา) HR Administrato... 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Air-Time เจ้าหน้าที่รับชำระค่าบริการ Shop Dtac (Bi... 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 46 lists.