ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ CDM และ ISO Document Control ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - สร้างเครื่องจักร สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - ประเมินและพัฒนาระบบ สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 54 lists.