ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Supervisor - สร้างเครื่องจักร สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supervisor - ประเมินและพัฒนาระบบ สายการผลิตเบียร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจจ่าย - TBR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (งานไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 87 lists.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |