ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิค (เขียนแบบ) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 20,000 ขึ้นไป นนทบุรี
Database Admin (Oracle) ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 15,000 - 20,000 นนทบุรี
ช่างเทคนิค 11,000 - 12,000 ภูเก็ต
Total 63 lists.