JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
7,465,652
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
17 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 17 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 7,465,652

เกี่ยวกับเรา

บริษัทแนวหน้าในวงการ Event นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ระดับ world class นำเสนอผ่านสุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดรับสมัครคนหัวคิดสร้างสรรค์ ที่มีใจเต็มร้อยให้กับการจัดการและการบริการ


ข้อมูลติดต่อ

คุณจิระภัทร วงแก้วเจริญ
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด 100 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. 026210044 ต่อ 122
แฟกซ์. : 026210043

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนิทรรศการ

บริการให้ข้อมูลผู้เข้าชมทั่วไป ประจำห้องจัดแสดงนิทรรศการ ให้ข้อมูลในห้องจัดแสดงนิทรรศการ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 15,500
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บรรณารักษ์

ให้บริการงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุด และดูแลระบบงานห้องสมุดทั่วไป
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. บริหารจัดการและกำหนดนโยบาย ทิศทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จัก 2. ควบคุม และดูแลกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานตามนโยบายด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 3. ก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ / หัวหน้าฝ่ายงานบริการ / หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

1.บริหาร จัดการ ดูแลการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ประจำห้องจัดแสดง 2.ประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ 3.จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน 4.ชี้แจงนโยบาย ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ...
เงินเดือน(บาท) : 16,000
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมเข้าชมนิทรรศการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ บริหารบุคลากร วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ ที่ได...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

วางแผนสรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน ควบคุมการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามีท่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท และส่วนอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน -จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย -รู้จักการสื่อสารตลาดและสาม...
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

แม่บ้านสำนักงาน

-ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในสำนักงาน -จัดเครื่องดื่ม และอาหารว่างในการประชุม -ทำงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 10,000
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานแคชเชียร์/พนักงานจำหน่ายของที่ระลึก(ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญ)

-รับชำระค่าสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ -จัดเรียงสินค้า -จัดทำรายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน -เช็คสต๊อกสินค้าทุกสิ้นเดือน
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เลขานุการสำนักงาน

1.ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ ในองค์กรและนอกหน่วยงาน 2.ดูแลเรื่องใบลา และจัดทำสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 3.จัดประชุมภายในและภายนอก บันทึกการประชุม สรุปรายงานการประชุม งานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับม...
เงินเดือน(บาท) : 16,000
อัพเดทล่าสุด : 18/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 62 รายการ