JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
6,188,026
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 ก.พ. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 ก.พ. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 6,188,026

เกี่ยวกับเรา

บริษัทแนวหน้าในวงการ Event นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ระดับ world class นำเสนอผ่านสุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดรับสมัครคนหัวคิดสร้างสรรค์ ที่มีใจเต็มร้อยให้กับการจัดการและการบริการ

ข้อมูลติดต่อ

คุณวรวิทย์ ดวงมณี
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด 100 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. 026210044 ต่อ 122
แฟกซ์. : 026210043

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนิทรรศการ

บริการให้ข้อมูลผู้เข้าชมทั่วไป ประจำห้องจัดแสดงนิทรรศการ ให้ข้อมูลในห้องจัดแสดงนิทรรศการ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. บริหารจัดการและกำหนดนโยบาย ทิศทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จัก 2. ควบคุม และดูแลกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานตามนโยบายด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปี 3. ก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ / หัวหน้าฝ่ายงานบริการ / หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

1.บริหาร จัดการ ดูแลการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ประจำห้องจัดแสดง 2.ประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ 3.จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน 4.ชี้แจงนโยบาย ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ...
เงินเดือน(บาท) : 16,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมเข้าชมนิทรรศการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ บริหารบุคลากร วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ ที่ได...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานแคชเชียร์/พนักงานจำหน่ายของที่ระลึก(ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญ)

-รับชำระค่าสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ -จัดเรียงสินค้า -จัดทำรายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน -เช็คสต๊อกสินค้าทุกสิ้นเดือน
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี - การเงิน(หอสมุดเมือง)

- สามารถจัดทำรายงานทางการเงินในแบบต่างๆได้
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (ทำงานเขตประเวศและเขตพระนคร)

-ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - จัดเตรียมรายละเอียดและสรุปประชุม และดูแลตารางงานของผู้บริหาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(หอสมุดเมือง)

1.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานด้านบัญชีและการเงิน 2.วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สินของบริษัท 3.จัดทำรายงานทางการเงิน 4.จัดทำเงินเดือนละค่าล่วงเวลาของพนักงาน 5.ตรวจสอบหลักฐานพนักงานเข้าใหม่ 6.วางแผนแ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เลขานุการสำนักงาน/ธุรการ(หอสมุดเมือง)

1.ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ ในองค์กรและนอกหน่วยงาน 2.ดูแลเรื่องใบลา และจัดทำสถิติขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 3.จัดประชุมภายในและภายนอก บันทึกการประชุม สรุปรายงานการประชุม งานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับม...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายอาคาร

1.บริหารงานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบจัดแสดง 2.วางแผนการซ่อมบำรุง 3.ให้คำปรึกษาแนะนำ ตัดสินใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง 4.ควบคุมดูแลระบบจัดแสดงให้อยู่ในสภาพดี 5.ดูแลระบบงานอาคารให้อยู่ในสภาพดี 6.ตรวจสอบแ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 20 รายการ