JOBBKK.COM จับมือ ม.อ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษาฯ

  • 21 ต.ค. 2562
  • 2608

เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามความร่วมมือ ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ และด้านสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีลงนามความร่วมมือฯ ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการรวมทั้ง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิทยาเขตปัตตานี กับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด โดยในครั้งนี้ มีตัวแทนทั้งสองฝ่าย ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ฝ่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี / อาจารย์เล็ก แซ่จิว ผู้ช่วยอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี / คุณสมชาย รัตนคช ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และฝ่ายบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด โดยมี คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด  และ คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ และกลุ่มสหกิจศึกษา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด 

 

 

โดยครั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการร่วมมือด้าน การส่งเสริมและการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาและกำลังจบการศึกษา ให้มีความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นความร่วมมือการเพิ่มทักษะ การสนับสนุน ระบบการฝึกวิชาชีพและสหกิจศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ขยายช่องทางเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงตำแหน่งงานด้านสหกิจศึกษาและตำแหน่งงานประจำ ในระบบเพื่อส่งเสริมกิจการสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่มีงานทำ นอกจากนี้ทางเรายังเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานและนักศึกษาที่เป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ได้พบกันและเพิ่มโอกาสการจ้างงานการบรรจุเข้าทำงานในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคทางบริษัทสนับสนุนให้แรงงานได้ทำงานในพื้นที่ตามโครงการ JOBBKK งานทั่วไทยไปทุกภาค และ โครงการสนับสนุนให้แรงงานกลับไปทำงานในภูมิภาคของตนเพื่อช่วยขับเคลื่อนพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง ใกล้ชิดครอบครัว สำนึกรักบ้านเกิดของตน  เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบและการส่งเสริมให้บัณฑิตมีสถานที่ปฏิบัติงานฝึกวิชาชีพและสหกิจศึกษาในส่วนภูมิภาค

 

 

 

สมัครงานภาคใต้(คลิก)

คลิกค้นหาและสมัครงานในภาคใต้ (เปิดรับทุกตำแหน่งงาน) 

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top