JOBBKK.COM

กิจกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

่JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมบรรย...

บรรยายพิเศษ สหกิจศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

JOBBKK.COM ร่วมบรรยายพิเศษใ...

บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายพิเศษในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมกับสำ...

บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล...

JOBBKK.COM ร่วมจัดกิจกรรมปฐ...

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 JOBBKK.COM ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560