" />

หางานราชการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 164 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 164 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ รวมจำนวน 164 อัตรา
1.ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
2.พนักงานตรวจสอบ
3.พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์
4.พนักงานโปรแกรมเมอร์
5.พนักงานประชาสัมพันธ์
6.วิศวกร
7.เศรษฐกร
8.สถาปนิก
9.พนักงานทรัพยากรบุคคล
10.พนักงานบริหารพัสดุ
11.พนักงานบัญชี
12.พนักงานการเงิน
13.นิติกร
14.พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15.พนักงานรักษาความปลอดภัย
16.พนักงานกู้ภัย

คุณวุฒิ ป.ตรี
-ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
-ต้องการผู้มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
-สถาบันของรัฐ เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.50
-สถาบันของเอกชน เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.75

คุณวุฒิ ป.โท
-ทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์
-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
-ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จาก
-สถาบันของรัฐ เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.50
-สถาบันของเอกชน เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.75

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/QwULv

ที่มา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมทางหลวง เปิดสมัครสอบเข้า...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560

เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 ไ...

เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา สอบบรรจุครูผู้ช่วย ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 ประกาศรับสมัคร 21-...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสมัครสอบ...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ...

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560