หางานราชการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 164 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 164 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ รวมจำนวน 164 อัตรา
1.ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
2.พนักงานตรวจสอบ
3.พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์
4.พนักงานโปรแกรมเมอร์
5.พนักงานประชาสัมพันธ์
6.วิศวกร
7.เศรษฐกร
8.สถาปนิก
9.พนักงานทรัพยากรบุคคล
10.พนักงานบริหารพัสดุ
11.พนักงานบัญชี
12.พนักงานการเงิน
13.นิติกร
14.พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15.พนักงานรักษาความปลอดภัย
16.พนักงานกู้ภัย

คุณวุฒิ ป.ตรี
-ไม่ต้องการผู้มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
-ต้องการผู้มีประสบการณ์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
-สถาบันของรัฐ เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.50
-สถาบันของเอกชน เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.75

คุณวุฒิ ป.โท
-ทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์
-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
-ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี จาก
-สถาบันของรัฐ เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.50
-สถาบันของเอกชน เกรดเฉลี่ยไม่น้อย 2.75

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/QwULv

ที่มา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสม...

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมั...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสม...

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับสมัครพนักงาน (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559