JOBBKK.COM

หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

-รับจำนวน 2 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของ ก.พ.

2.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

2.ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

-รับจำนวน 1 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของ ก.พ.

2.ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/AHNux

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป...

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกร...

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กยศ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบค...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง