JOBBKK.COM

หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

-รับจำนวน 2 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของ ก.พ.

2.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

2.ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

-รับจำนวน 1 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของ ก.พ.

2.ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/AHNux

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและย...

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิ...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงง...

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่