หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

-รับจำนวน 2 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของ ก.พ.

2.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

2.ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

-รับจำนวน 1 อัตรา

-อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของ ก.พ.

2.ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/AHNux

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต...

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสม...

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมั...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสม...

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559