" />

หางานราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 79 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558


ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1.ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
10.ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
12.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
13.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


ตำแหน่งประเภททั่วไป
14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
15.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
16.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
17.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/ulbgQ

ที่มา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอ...

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรั...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2560

กรมทางหลวง เปิดสมัครสอบเข้า...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560

เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 ไ...

เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา สอบบรรจุครูผู้ช่วย ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 ประกาศรับสมัคร 21-...