" />

หางานราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 79 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558


ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1.ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
10.ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
12.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
13.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


ตำแหน่งประเภททั่วไป
14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
15.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
16.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
17.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/ulbgQ

ที่มา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคล...

สถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคลากร 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันโรคทรวงอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย...

​สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2559

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ...

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมั...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559