" />

หางานราชการ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 112 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 112 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 17 อัตรา

2.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 62 อัตรา

4.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา

5.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา

6.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา

7.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

8.ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
จำนวน 7 อัตรา

9. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา

10.ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา

11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 อัตรา

12.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา

13.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา

14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 อัตรา

 

ราบละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://jobbkk.com/go/xTH0f

ที่มา กรมการแพทย์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 80 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอ...

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรั...

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2560

กรมทางหลวง เปิดสมัครสอบเข้า...

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560